+ Kultura
|

Bizi-helburua gure existentziari zentzua eta esanahia ematen dion horri dagokio. Hori da goizero jaikitzeko arrazoia, zailtasunak zailtasun aurrera jarraitzera bultzatzen gaituena. Helburu bat izateak ahaleginak bideratzen laguntzen digu, gure erabakiak hobeto ebaluatzen, motibatuago eta gogobeteago sentitzen eta esperientzia zailetan zentzua ematen digu